Poster Sunumları

Posterler 70x90cm ölçülerinde bir alanda sunulacaktır. Posterlerinizi kongrenin başlanıç günü olan 31 Ağustos 2016 tarihinden itibaren asabilirsiniz. Posterler kongre boyunca asılı kalacaktır. Sunum ve değerlendirme için verilen zaman içerisinde posterinizin başında bulununuz.Sözlü Bildiriler

Sözlü sunumlar için ayrılan süre 15 dakikadır.

Duyuru

Kongreye Kabul Edilen Bildirilerden Uygun Görülenleri "Hacettepe Journal of Biology and Chemistry" Özel Sayısında Tam Metin olarak Basılacaktır."

Dergi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...
Dergi Yazım Kuralları İçin Tıklayınız...

Kabul Edilen Bildiriler Listesi