16. Kromatografi Kongresi Çağrılı Konuşmacılar

Araştırma laboratuvarlarında kromatografik analiz ihtiyaçları, sürdürülebilirlik ve kromatografik analizlerin akreditasyonu

Prof. Dr. Şeref GÜÇER


Uludağ Üniversitesi (Emekli)
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü, 16059 Bursa

Prof.Dr. Şeref GÜÇER; Ege Üniversitesi Kimya Bölümü, Kimya-Fizik Çift Anadal lisansını 1963-1967 yılları arasında tamamlamıştır. 1967-1969 yılları arasında aynı üniversitesinin Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamış, 1969-1976 yıllarında ise Fizikokimya Anabilim Dalı’nda devam etmiştir. 1970 yılında Ege Üniversitesi Kimya Bölümü Fizikokimya Kürsüsünde yüksek lisansını, 1971 yılında doktorasını bitirmiştir. Aynı kürsüde 1976-1982 yılları arasında Doçent olarak görev yapmıştır. 1982-1983 yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda çalışmıştır.1983-1995 yılları arasında İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında, 1995-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalında Profesör olarak görevini sürdürmüştür. Spektroskopi Derneği Başkanlığı (1991-1995), IUPAC Ulusal Temsilciliği (1987-1993), Europe & Metrology in Turkey (EMIT)-IPA TR 080209 Danışma Kurulu Üyeliği (2010-2012) de yapan Prof. Dr. GÜÇER 2003 yılında Türkiye Kimya Derneği Şeref Ödülü’nü almıştır. 2001-2012 yılları arasında Tübitak-Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte Düzenleme Komitesi üyesi, koordinatörü ve sürdürülebilirlik komitelerinde aktif görevler alan Prof. Dr. GÜÇER’ in çok sayıda yayını ve bildirisi bulunmaktadır. Yayımlanan makalelerine 1400’ün üzerinde atıf yapılmıştır. Analitik Kimya alanında 8 adet kitabı vardır. Başlıca araştırma alanları; Fizikokimya, Analitik Kimya’da organik ve anorganik analizler, Çevre Analitik Kimyası, Biyoanalitik Kimya, Gıda Analitik Kimyası, eser organik ve element analizleridir. Konusu ile ilgili çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezini yönetmiştir.


Kromatografik analizlerde matriks etkisi ve çözüm önerileri

Prof. Dr. Durişehvar ÖZER ÜNAL


İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Analitik Kimya Anabilim Dalı, 34116 İstanbul

Prof.Dr. ÖZER ÜNAL; Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 1985 yılında mezun olmuş ve 1989-1995 yılları arasında aynı üniversitesinin Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 1992-1999 yıllarında Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nde Anabolik Steroidler için analiz sorumlusu olarak görev yapan Prof.Dr. ÖZER ÜNAL; aynı dönem içinde 1995-1999 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yıllarında Bilim İlaç Sanayi A.Ş.’nde danışman olarak hizmet vermiş ve 2001-2007 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde çalışmıştır. 2007-2010 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğretim üyesi ve GLP Laboratuvarı Müdürü olarak akademik hayatına devam etmiştir. 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda profesörlük ünvanına hak kazanmıştır. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda yayını ve bilimsel toplantılarda sunumları bulunan Prof.Dr. ÖZER ÜNAL, konusu ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. Kromatografi, ayırma teknikleri, spektroskopik yöntemler, biyoeşdeğerlik-biyoyararlanım ve terapötik ilaç düzeyi izleme başlıca çalışma konularıdır.

Moleküler Baskılama Teknolojisine Dayalı Yeni Nesil Mikro/nano tuzaklar ve Katı Faz Ekstraksiyon Uygulamaları

Prof. Dr. Rıdvan Say


Anadolu Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
26470 Eskişehir

1967 Bursa doğumlu olan Prof. Dr. Rıdvan SAY, Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı üniversitede kimya bölümünde tamamladıktan sonra 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır. 2001 yılında Doçent, 2007 yılında ise Profesör ünvanı alan SAY, Kimya Bölüm Başkanlığı, ve Bitki, İlaç ve bilimsel Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Say`ın Uluslararası dergilerde yayınlanmış 160’ ın üzerinde makalesi, Uluslararası kitaplarda yayınlanan 2 adet bölüm yazarlığı, 1 Adet ders kitabı ve çok sayıda ders kitabında ünite yazarlığı olmasının yan sıra 1 adet Uluslararası patenti bulunmaktadır. Yayınlanan makalelerine başka araştırmacılar tarafından 4000’ ün üzerinde atıf yapılmıştır. 30’ un üzerinde dergide çok kez hakemlik görevinde ve Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisinde editörlük görevinde bulunmuş halen Journal of Polymers dergisinde editörler kurulu üyesidir. 2012 yılından beri Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi olan Prof. Dr. Say 1998 yılında İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Teşvik Ödülü, 2005 yılında Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (NEST) / STREP Proje Önerisi Özendirme Ödülü, 2006 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2011 yılında İKMİB Kategoriler Üstü Büyük Ödülü layık görülmüştür.

Prof. Dr. Say, Polimerik Sorbentler, Afinite Kromatografisi, Monolitler, Çevre Biyoteknolojisi, Biyokromatografi, Moleküler Baskılama Teknolojileri (MIP), Sentetik reseptörler, Mimik enzim sistemler, Nanooptik algılayıcılar, Nanobiyokonjügasyon, SPR ve QCM’e dayalı biyosensörler, Akıllı manyetik rezonans görüntüleme ajanları, Nanopartikül temelli sensör sistemleri, Kriyojel temelli ayırma sistemleri ve yenilerde organ yazılımı ve organoidler konularında çalışmalar yürütmektedir.

Monolitik Materyallerin Farmasötik Alandaki Kromatografik Uygulamaları

Doç. Dr. Nafiz Öncü Can


Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı


Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2000 yılında mezun olmuş, 2001 yılında aynı kurum bünyesinde Analitik Kimya Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında yüksek lisans, 2007 yılında doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalında tamamlayan Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN, 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atanmış, 2008 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezinde askerlik görevini tamamlamıştır; 2011 yılında Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Teşvik Ödülü’ne layık görülmüş ve 2012 yılında Doçent unvanı almıştır. Geçmişte Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, ECTS - Farabi - Mevlana Değişim Programları Koordinatörlüğü, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN, halen Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doping ve Narkotik Maddeler Analiz Laboratuvarı Müdür Yardımcılığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN ayrıca 2009 yılından beri Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan Türk Farmakopesi Çalışma Grubu’nun aktif üyesidir. Uluslararası birçok dergide hakemlik, ulusal projelerde yürütücülük ve hakemlik, kitaplarda ünite yazarlığı, çok sayıda lisansüstü tez çalışmasına danışmanlık görevlerini yürüten Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN, Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Kimya Derneği üyesidir. Son dönem başlıca çalışma konuları sıvı kromatografisi ile ilaç, gıda ve çevre analizleri, in-vitro metabolit ve bozunma ürünleri eldesi ve yapı aydınlatılması, ticari sıvı kromatografisi kolonlarının karşılaştırmalı performans değerlendirmesidir. Doç. Dr. Nafiz Öncü CAN evli ve 1 çocuk babasıdır.