16. Kromatografi Kongresi Konuları

 • Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi
 • Gaz kromatografisi
 • İyon değişim kromatografisi
 • Afinite kromatografisi
 • Boya-ligand afinite kromatografisi
 • İmmobilize metal-afinite kromatografisi
 • Biyokromatografi
 • Kolon teknolojisi
 • Kolon dolgu maddelerinin hazırlanması
 • Kromatografik yöntemlerin biyolojik, çevre ve gıda uygulamaları
 • Elektroforez, kapiler elektroforez
 • Kromatografide birleştirilmiş (hyphenated) yöntemler
 • Ayırma biliminde yeni gelişmeler
 • Moleküler baskılanmış polimerler
 • Yeni nesil polimerik destek malzemeler