16. Kromatografi Kongresi, Taslak Program

30 Ağustos 2016 Salı (Kongre Öncesi Gün) Eğitimler için tıklayınız

31 Ağustos 2016 Çarşamba (1. Gün)

08:00-09:30Kayıt (Kongre ve Kültür Merkezi)
09:30-10:30Açılış
10:30-11:00Ara
11:00-12:301. Oturum (Konge ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sema Erdemoğlu, Doç. Dr. Mustafa Karakaplan
Ç1Prof. Dr. Şeref Güçer
Çağrılı Konuşma: Araştırma Laboratuvarlarında Kromatografik Analiz İhtiyaçları, Sürdürülebilirlik ve Kromatografik Analizlerin Akreditasyonu
Ç2Mehmet Soner Bay
Çağrılı Konuşma: Laboratuvar Akreditasyonunda Kromatografik Yöntemlerin Önemi, YPSK ile Lafutidin Tayini, Analitik Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği
S53Yasadışı Maddeler için Geliştirilen Diagnostik Testlerin ve Biyo-Sensörlerin\\Doğrulamasında Kromatografik Yöntemlerin Kullanılması
Zinar Pınar Gümüş, Emine Güler, Bilal Demir, Güliz Bozokalfa, Tülay Yılmaz, Hakan Coşkunol, Suna Timur
12:30-13:30Yemek (Kervansaray Et Lokantası)
13:30-14:00Battalgazi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ına hareket
14:30-15:402. Oturum (Kervansaray Toplantı Salonu)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İbrahim Narin, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Burçin Uyumlu
Ç3 Prof. Dr. Durişehvar Özer Ünal
Çağrılı Konuşma: Kromatografik Analizlerde Matriks Etkisi ve Çözüm Önerileri
S13Proteinlerde Tiyollerin Tayini için Gümüş Bazlı Karbon Elektrot Kullanarak\\Amperometrik Dedeksiyonlu Bir Sıvı Kromatografisi Yöntemi
Zeynep Aydoğmuş, Ahmad Sarakbi, Jean-Michel Kauffmann
S100Kayısı ve Çekirdeklerinin Tiyol Antioksidan Düzeylerinin HPLC-FD ile\\Belirlenmesi ve Radikal Süpürücü Özelliklerinin Kıyaslamalı Araştırılması
Burhan Ateş, Ahmet Kartalkanatlı, Gökhan Durmaz, Merve Gökşin Karaaslan, Selam Gülgen, Sevgi Balcıoğlu
15:40-16:00Ara
16:00-16:453. Oturum (Kervansaray Toplantı Salonu)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Duruşehvar Özer, Prof. Dr. Şeref Güçer
S32Sıvı Kromatografisi, Tandem Kütle Spektrometrisi ile Anastrazolün Plazmadan Analizi
Neşet Neşetoğlu, İbrahim Daniş, Merve Keşkek, Durişehvar Özer Ünal
S64Chrysopthalmum montanum (DC.) Boiss. Kökündeki Bazı Fenolik Bileşenlerinin\\HPLC-TOF/MS ile Analizi
İbrahim Halil Geçibesler
S81Tiyamin ve Riboflavinin Duyarlı Tayinleri için CPE-HPLC Yöntemi
Songül Ulusoy, Mehmet Akçay
17:00-20:00Battalgazi'de tarihi mekanların gezilmesi ve Karakaya Baraj Gölü'nde feribot turu
20:00-22:00Açılış Kokteyli (Kervansaray İç Mekan)

01 Eylül 2016 Perşembe (2. Gün)

09:00-10:404. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Selma Saraç, Doç. Dr. Elif Tümay Özer
Ç4Prof. Dr. Rıdvan Say
Çağrılı Konuşma: Moleküler Baskılama Teknolojisine Dayalı Yeni Nesil Mikro/Nano Tuzaklar ve Katı Faz Ekstraksiyon Uygulamaları
S19Protein Temelli Yeni Bir HPLC Kolon Dolgu Maddesinin Hazırlanması ve\\Bazı İlaç İlişkili Rasemik Bileşiklerin Bu Kolon Üzerinden\\Enantiyomerik Rezolüsyonu
Ömer Erdoğan, Giray Topal, Reşit Çakmak, Murat Sünkür, Mutlu Canpolat
S41Rasemik Mandelik Asit Bütil Ester’in Enantiyoselektif Hidroliz Çalışmaları
Reşit Çakmak, Ercan Çınar, Giray Topal, Selami Ercan, Ömer Erdoğan
S110Kiral HPLC ile Rasemik Karışımların Enansiyomerlerine Ayırımı
Zeynep Özdemir, Arzu Karakurt, Selma Saraç
S120RuBisCo Enziminin Bitkisel Kaynaktan Saflaştırılması ve Biyokromatografi Uygulamaları
Özlem Biçen Ünlüer, Rıdvan Say, Arzu Ersöz
10:40-11:00Ara
11:00-12:405. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Belgin İzgi
F1REDOKS Ltd. Şti
Yüksek Çözünürlük/Gerçek Kütle LC/MS-MS (Orbitrap Sistemi) Uygulamaları
S45Dietil Fitalat Baskılanmış Mikroküreler ile Sulu Ortamdan Fitalat Esterlerinin\\Uzaklaştırılması ve Analitik Uygulamaları
Tuğçe Yazıcı, Elif Tümay Özer, Bilgen Osman, Emel Yeşilova
S92Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Analitik Metot Geliştirme ve Metot Validasyonunun İlaç Etkin Madde Adayı Bir Molekül Üzerinden İncelenmesi
Gizem Kunal, Filiz Arıöz Özdemir
S99Metakrilik Asit Bazlı Hibrid Nanokompozit Malzemenin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Merve Seçkin, M. Nalan Tüzmen
12:40-13:30Yemek (Kongre ve Kültür Merkezi Yemek Salonu)
13:30-15:106. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sedef Kır, Doç. Dr. Erol Şener
Ç5Doç. Dr. Nafiz Öncü Can, Çağrılı Konuşma: Monolitik Materyallerin Farmasötik Alandaki Kromatografik Uygulamaları
S46Klorprifos Tayinine Yönelik Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörlerin\\Hazırlanması ve Sıvı Kromatografisi Tandem Kütle Spektrometresi\\(LC-MS/MS) ile Metod Validasyonu
Oğuz Çakır, Monireh Bakhshpour, Fatma Yılmaz, Zübeyde Baysal, Adil Denizli
S74Van Gölü’nde Yaşayan İnci Kefali Balığı’nın (Alburnus tarichi) Kas, Karaciğer\\ve Ovaryum Dokularında Fosfolipit ve Triaçilgliserol Fraksiyonundaki\\Yağ Asiti İçeriğinin Karşılaştırılması
Veysi Kızmaz, Mehmet Başhan
15:10-15:30Ara
15:30-17:107. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. F. Zehra Küçükbay, Prof. Dr. Serap Sağlık Aslan
F2SEM Ltd. Şti.,
Klinik ve Gıda Uygulamalarına Jasem Analiz Kitleri İle Kromatografik Çözümler
Gökçe Göksu
S29Telmisartan’ın CE-LIF Yöntemi ile Miktar Tayini
Arın Gül Dal
S101Dağ çayı (Sideritis germanicapolitana subsp. viridis) Bitkisinin Mimyasal İçeriğinin\\Belirlenmesi ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Hüseyin Akşit, İbrahim Demirtaş, Buse Cevatemre
S113Hypericum lysimachioides var. lysimachioides’ in Bitki Ekstraktlarında Fenolik Asit ile\\Flavonoid İçeriklerin ve DPPH Radikal İndirgeme Kapasitesinin Belirlenmesi
Murat Kurşat, İrfan Emre
S116Achillea arabica Kotschy’nin (Hanzabel) Bitki Ekstraktlarında Fenolik Asit,\\Flavonoid ve Antioksidan Kapasitenin Belirlenmesi
Mustafa Yunus Emre, Murat Kurşat, Ökkeş Yılmaz, İrfan Emre
17:10-17:30Ara
17:30-19:00Poster Sunumları ve Değerlendirilmesi
P6Ters Faz HPLC Yöntemiyle Meyve Sularında Organik Asit Tayini
Ebru Büyüktuncel, Özlem Kalkan, Emine Şahin
P9HPLC-DAD İle Polenin Fenolik Kompozisyonunun Belirlenmesi
Hasan Hüseyin Oruç, Meltem Çelik, Oktay Yıldız, Sevgi Kolaylı
P11Rhododendron ponticum ve Luteum Bitkilerindeki Grayanotoksin-III Seviyesinin\\LC-MS/MS ile Belirlenmesi
Hüseyin Şahin, Emine Akyüz Turumtay, Adem Demir, Sevgi Kolaylı
P12Katı Faz Ekstraksiyonu İçin Karbon Nanotüp Bazlı Kolon Dolgu Malzemesi\\Geliştirilmesi ve Bu Malzemenin Bazı Ağır Metal İyonlarının Giderimi\\ Üzerine Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Muharrem Karabörk, Kübra Boynueğri
P20Afyon Yöresinde Yetiştirilen Maydonoz (Petroselium crispum) ve Dereotu\\(Anethum graveolens) Yapraklarının Uçucu Yağ Kimyasal Bileşenleri
Ayşegül Türk Baydır , Amir Soltanbeigi , Harun Dırman
P21İki Farklı Lokasyonda (Manisa ve Bursa) Yetiştirilen Gemlik Çeşidi\\Zeytinlerden Üretilen Natürel Zeytinyağlarının Yağ Asidi ve Triaçil Gliserol\\Profilleri: Coğrafi Sınıflandırmada Kemometrik Bir Yaklaşım
Harun Dıraman, Durmuş Özdemir
P23Yabani Bir Armut Türü Olan Pyrus Elaeagnifolia Subsp. Elaeagnifolia Pallas' ın\\Fenolik İçeriği, Antioksidan Özellikleri ve Bazı Enzimler Üzerine İnhibisyon\\Etkilerinin İncelenmesi
Nimet Baltaş, Semra Pakyıldız, Emine Kılıçkaya Selvi
P30Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Letrozolün Farmasötik\\Preparatlarda Miktar Tayini
Cem Kaplan, Durişehvar Özer Ünal
P31Parasetamol ve Flurbiprofenin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Yöntemi ile Analizi
Neşet Neşetoğlu, Serap Sağlık Aslan
P34Bazı Geleneksel Türk Bitkisel Gıdalarında Cis-Trans Yağ Asitleri
Harun Dıraman
P42(S)-(+)-Naproksen’in Elde Edilmesinde İmmobilize Lipazların Kullanılması
Reşit Çakmak, Ercan Çınar, Giray Topal, Selami Ercan, Mutlu Canpolat
P43Rheum ribes (Işgın) Türünden Emodin ve Aloe-Emodin Türevlerinin HPLC Analizi
İbrahim Halil Geçibesler, Seda Karabulut
P44Oftalmik Viskoelastik Preparatlarda Lidokain HCl’ün HPLC ile Tayini
İbrahim Narin, İbrahim Aydın, Serdar Kolay
P50Ürik Asit Adsorpsiyonu İçin Moleküler Baskılanmış Nanopartikül Gömülü\\p(AAm-MMA) Kriyojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Merve Gümrükçü, Bilgen Osman, Elif Tümay Özer, Aslı Göçenoğlu Sarıkaya, Adil Denizli
P52Türk Sofralık Zeytin Sektöründe En Yaygın Kullanılan Yerli Zeytin Çeşitlerine\\Ait Meyvelerin Biyofenolik Profili
Şahnur Irmak, Harun Dıraman
P54Psikoaktif İlaçların Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi için LC-MS/MS ile\\Eş Zamanlı Analizi
Zinar Pınar Gümüş, Veysel Umut Çelenk, Suna Timur, Hakan Coşkunol
P56Yağlı Tohumlardan Soğuk Sıkım Metodu ile Elde Edilen Yağların Yağ Asitleri ve\\Tokoferoller Açısından Karakterizasyonu
Veysel Umut Çelenk, Zinar Pınar Gümüş, Mevlüt Büyükhelvacıgil, Ercüment Karasulu
P57Myoglobin Baskılı Lantanid İçerikli Kompozit Kriyojel Hazırlanması ve\\Biyolojik Örneklerde Myoglobinin Seçici Olarak Ayrılması
İbrahim Dolak, Rüstem Keçili, Berrin Ziyadanoğulları, Zübeyde Baysal, Arzu Ersöz, Rıdvan Say
P60Terfezia ve Picoa Cinsine Ait Mantar Türlerinin Vitamin\\(A, E, C, $\beta$-Karoten ve MDA) İçerikleri
Mehmet Akyüz, Sevda Kırbağ
P61Ülkemizde Bazı Yenen Mantar Türlerinin (Pleurotus spp., Agaricus spp.,\\ Morchella sp. ve T. boudieri) Biyokimyasal İçerikleri
Mehmet Akyüz, Ayşe Dilek Özşahin Kireçci , Zehra Gökçe , Sevda Kırbağ, Ökkeş Yılmaz
P65Iğdır İlinde Yetişen Mahalli Zeferan Şeftali Çeşidinden Polifenol Oksidaz (PPO) \\ Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
Eda Becerikli, Elif Duygu Kaya, Ayşe Türkhan
P66Antosiyaninlerin Core-Shell Kolon Kullanılarak Eş Zamanlı\\Kromatografik Analizi
Sercan Yıldırım, Asım Kadıoğlu, Aykut Sağlam, Ahmet Yaşar, Hasan Erdinç Sellitepe
P67Inula Graveolens L. Bitkisinin Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve\\Antiproliferatif Aktivitesi
Özkan Şen, İlyas Yıldız, Ramazan Erenler, Mahfuz Elmastaş
P68Cibacron Blue ile Modifiye Edilmiş PHEMA Mikroküreler ile Rubisco\\Enziminin Uzaklaştırılması
Tuğba Yapıcı, Bilgen Osman, Elif Tümay Özer
P69Doğal ve Kültür Levrek Balığının (Dicentrarchus Labrax) Kas Lipitlerinde\\Fosfolipit ve Triaçilgiserol Fraksiyonundaki Yağ Asitlerinin İçeriği
Mehmet Başhan, Veysi Kızmaz, Uğurcan Başhan
P85Meme Kanserinin Erken Tanısında Beş Aday Biyobelirtecin\\HILIC-ESI-MS/MS Yöntemi ile Analizi
Tuba Reçber, Emirhan Nemutlu, Sedef Kır
P114HPLC ile Hypericum lysimachioides var. lysimachioides’in Bitki Ekstraktlarında Lipitte Çözünen\\Vitamin ve Sterol İçeriklerin Belirlenmesi
Murat Kurşat, İrfan Emre
P115Achillea arabica Kotschy (Hanzabel)'nın Ekstraktlarında Lipitte Çözünen\\Vitamin ve Sterol İçeriklerin HPLC ile Belirlenmesi
Mustafa Yunus Emre, Murat Kurşat, Ökkeş Yılmaz, İrfan Emre
P122Melamin Tayini İçin Molekül Baskılı Nanopartikül İçeren\\Nanofiberlerin Hazırlanması
Sibel Emir Diltemiz, Kardelen Ecevit
20:00-22:00Yemek (Kalegöl Otel)

02 Eylül 2016 Cuma (3. Gün)

09:00-10:408. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Arzu Ersöz, Doç. Dr. Nafız Öncü Can
Ç6Doç. Dr. Selim Erdoğan
Çağrılı Konuşma: Adli Olayların Aydınlatılmasında Kullanılan Yeni Yöntemler ve Fiber Kanıtlarındaki Boya ve Metabolitlerin Analizi
S36Poli Şelatlanmış Kriyojeller: İnsan Kanından Hemoglobin Adsorpsiyonu
Kadir Erol
S118Polifenol Oksidaz Enziminin Cimin Üzümünden Saflaştırılması\\ve Karakterizasyonu (Vitis vinifera spp. , Cimin)
Özlem Faiz
10:40-11:00Ara
11:00-12:409. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Halil İbrahim Ulusoy, Doç. Dr. Arzu Karakurt
S8Gıdalarda Aroma Analizinde Kullanılan Kromatografik Yöntemler
Sadiye Akan, Özgül Özdestan Ocak
S39Gözenekli Ortamda Kütle Dağılımının Görüntü Tabanlı Modellenmesi
Emre Hatipoğlu, Harun Koku
S70Bazı Deniz ve Tatlı Su Balıklarının Kas Total Lipit ve Yağ Asiti İçeriklerinin Karşılaştırılması
Uğurcan Başhan, İlkay Turhan Kara, Mehmet Başhan , Veysi Kızmaz
S71Amid Tabanlı Yeni Mixed-Model Kolon Dolgu Maddelerinin Sentezi ve HPLC Uygulamaları
Hayriye Aral
12:40-13:30Yemek (Kongre ve Kültür Merkezi Yemek Salonu)
13:30-15:1010. Oturum (Kongre ve Kültür Merkezi)
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şana Sungur, Doç. Dr. Bilal Yılmaz
S10Yeni Sentezlenmiş Kolon Dolgu Maddesi Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu\\ile Eser Elementlerin FAAS ile Tayini
Teslima Daşbaşı, Nevin Çankaya, Cengiz Soykan, Ahmet Ülgen
S22Ahlat Armutu (Pyrus elaeagnifolia subsp. elaeagnifolia Pallas)\\Polifenol Oksidazının Biyokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Nimet Baltaş
S80DNA’nın Ant Boyar Maddesi ile Boyanması
Ahmet Yaşar, Nevin Ulaş, Sercan Yıldırım
S107Koyun Karaciğerinden Alkol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı\\Antibiyotiklerin Enzim Aktivitesi Üzerine in Vitro Etkilerinin İncelenmesi
Bülent Şengül, Yeliz Demir, Hakan Söyüt, Şükrü Beydemir, Esra Dağdeviren
15:10-16:30Poster Sunumları ve Değerlendirilmesi
P37Endüstriyel Atık Sulardan Kurşun Uzaklaştırılması
Murat Yüce, Elif Bilgin, Kazım Köse, Kadir Erol, Zeynel Öztürk, Dursun Ali Köse
P47Ag(I) İmmobilize Manyetik Mikropatiküller ile DNA Adsorpsiyonu
Büşra Sarıca, Kadir Erol, Kazım Köse, Murat Yüce, Dursun Ali Köse
P62İnhaler Preparatlarda Salmeterol ve Flutikazon Propiyonat Partikül Büyüklüğü\\Dağılımı Tayininde HPLC ile Miktar Tayini Yöntemi ve Validasyonu
Fırat Nalbantoğlu, Tijen Onkol, Metin Karabulut, Gürmen Kaynar, Mahmut Özbek, S. Tuncel Özden
P75GC-MS ile Yapılan Pestisit Analizlerinde Mide İçeriğindeki Matriks Etkisinin\\Quechers Metoduyla Giderilmesi
Sinan Kendir, Kemal Kaplan, Murat Şimşek, Güven Akçay, Mustafa Cengiz
P76Aminoketooksim Türevinin Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu ile Sulu Ortamdan Geçiş\\Metallerinin Uzaklaştırılmasında Kullanımı
Güvenç Görgülü, Bülent Dede
P77Farklı Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerine ait Meyvelerin Fenolik\\Bileşenlerinin Belirlenmesi
Selim Erdoğan, Yılmaz Uğur, Tahir Macit
P78Malatya Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Badem Çeşitlerinin Yağ Asidi Kompozisyonu
Yılmaz Uğur, Tahir Macit, Oktay Turgay Altun, Cemil Ernim, Selim Erdoğan
P79Coğrafi Orijini Bilinen Ticari Zeytinyağlarının Yağ Asidi Kompozisyonunun\\GC-MS ile Belirlenmesi
Didar Üçüncüoğlu, Vedat Arda Küçük
P83Zara Yöresi Ballarında B Grubu Vitaminlerin Kromatografik Analizi
Seyda Şahin, Halil İbrahim Ulusoy
P84İyon Değiştirici Kolonla İnorganik Selenyum Türlerinin Kromatografik Analizi
Halil İbrahim Ulusoy
P86Bentonit-Akrilamid-Maleikasit Kompozitine Lizozim Adsorpsiyonu
Serap Çetinkaya, Birnur Akkaya, Recep Akkaya
P90Bentonit-Akrilamid-Akrilikasit Kompozitine Lizozim Adsorpsiyonu
Samet Kocabay, Birnur Akkaya, Recep Akkaya
P91İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesi\\Üzerine Kurkumin, Kuersetin ve Resveratrol Fenolik Bileşiklerinin\\İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
Mine Aksoy, Pınar Güller, Uğur Güller, Ömer İrfan Küfrevioğlu
P96Gıda Endüstrisinde Moleküler Baskılama Teknolojisi
Ayşegül Beşir, Fehmi Yazıcı
P97C6-Fenil Kolonların Bazik ve Polar Moleküllerin Analizindeki Etkinliği:\\Gabapentin İçeren Tabletlerde İçerik Tekdüzeliğinin Belirlenmesi
Ceren Delioğlu, İnci Barut, Erol Şener
P98Toksik Melaminin Uzaklaştırılmasına Yönelik Afinite Matriksinin\\Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Simge Öztürk, M. Nalan Tüzmen
P103Bir Grup Oksidatif Stres Biyogöstergesinin Tayinine Yönelik HPLC-DAD\\Yönteminin Geliştirilmesi
Fatma Gülay Der, Çiğdem Yengin, İlayda Alçın, İpek Görgülü, Ömür Cem Çağlayan, Merve Nur Düzgün, İrem Yenel, Emrah Kılınç
P104İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzimi Aktivitesi\\Üzerine Bazı Fenolik Bileşiklerin Etkilerinin İncelenmesi
Uğur Güller, Mine Aksoy, Pınar Güller, Ömer İrfan Küfrevioğlu
P108Kolon Dolgu Materyali Olarak L-asparajinaz İmmobilize Edilmiş Nişasta\\İçeren PMA-co-PMMA Kompozitlerin Hazırlanması ve L-Asparajin\\Uzaklaştırmada Kullanabilirliğinin İncelenmesi
Ahmet Ulu, Süleyman Köytepe, Burhan Ateş
P111Sentetik Kannabinoid UR-144’ün LC/MS/MS ile Tayini
Belgin İzgi, Ergün Karaoğlu, Şerif Ermiş, Özlem Zaim, Neslihan Altun
P117Ters Faz HPLC Yöntemiyle Ticari ve Taze Sıkılmış Narenciye Sularında\\Hesperidin ve Naringin Tayini
Ebru Büyüktuncel, Cem Emre Delibaş
P121EDTA Katkılı Nano TiO$_2$ Kullanılarak Katı Faz Ekstraksiyonu ile\\Bakırın F-AAS Tayini
Esra Porgalı, Sema Erdemoğlu
P123Reactive Black 5 Boyar Maddesinin Kükürt Katkılı Nano TiO$_2$ ile\\Fotokatalitik Yıkımının HPLC ve LC/MS ile İzlenmesi
Ayla Kaçmaz, Emrah Akgeyik, Sema Erdemoğlu
P125İyon Kromatografi İle İletkenlik Dedektörü İle Çeşitli Örneklerde Siyanür,\\Siyanat, Tiyosiyanat, Krom(VI) Ve Metal-Siyanür Kompleksleri Tayini
Orhan Destanoğlu, Gülçin Gümüş Yılmaz
P131Sitokrom C Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Boya-Afinite\\Hollow Fiberlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Koray Şarkaya, Nilay Bereli, Bora Karagül, Adil Denizli
17:00-17:30Değerlendirme ve Ödüller
19:00-20:00Yemek