30. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Letrozolün Farmasötik\\Preparatlarda Miktar Tayini

Cem Kaplan
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı \\İstanbul Üniversitesi, İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi, İLAM.
Durişehvar Özer Ünal
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı \\ İstanbul Üniversitesi, İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi, İLAM.

Anahtar Kelimeler: Letrozol, HPLC-Fluoresans Dedektör, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, Tablet Analizi

Letrozol, kadınlarda östrojen seviyesini düşüren aromataz inhibitörü olarak bilinen yeni ilaç türlerinden biridir. Aromataz inhibitörleri, hormon-reseptörü pozitif olan meme kanserli hastalarda tedavide kullanılan ajanlardandır \cite{key30-1}. Farmasötik preparatlardan analizi önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde literatür de kısıtlı çalışmalara rastlanmaktadır \cite{key30-2}. Bu çalışmada seçici, basit ve güvenilir floresans dedeksiyonuna dayanan yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi geliştirilmesi ve bu geliştirilen yöntemin farmasötik preparatlara uygulanmıştır. Yöntem ters fazlı kolonda; asetonitril-50mM fosforik asit çözeltisi (pH:7), (50:50,h/h) hareketli fazı ile 0.7 mL/dk akış hızında fluorimetrik dedektör ile geliştirilmiştir. Doğal floresans özelliğine sahip letrozol için dedeksiyon dalgaboyu; 256 nm uyarılma ve 585 nm emisyon olarak ayarlanmıştır. Doğrusal aralığı 0.05-0.7 $\mu$g/mL olarak bulunmuştur. Gözlenebilme ve tayin sınırları ise 0.014-0.042 $\mu$g/mL olarak bulunmuştur. Yöntem valide edilerek tabletlerdeki analizine başarıyla uygulanmıştır. Bu yöntem kolay ve tekrarlanabilir olup tablet analizlerinde güvenle kullanılabilir niteliktedir. \begin{thebibliography}{1} \bibitem[1]{key30-1} Özmen V. Breast cancer in the world and Turkey. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4(1):7-12. \bibitem[2]{key30-2} M. Mathrusri Annapurna, Chitaranjan Mohapatro, A. Narendra. Stability-indicating liquid chromatographic method for the determination of Letrozole in pharmaceutical formulatios. Journal of Pharmaceutical Analysis 2012;2(4):298–305 \end{thebibliography}


Konular: Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi,